Hỏi đáp: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Hỏi đáp: Sự điện li Hỏi đáp: Phản ứng , cân bằng hóa học Hỏi đáp: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Hỏi đáp: Nhóm halogen: F, Cl, Br, I Hỏi đáp: Oxi - Lưu huỳnh Hỏi đáp: Nitơ - Photpho Hỏi đáp: Cacbon - Silic Hỏi đáp: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Hỏi đáp: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Hỏi đáp: Đại cương hoá học hữu cơ Hỏi đáp: Hidrocacbon Hỏi đáp: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Hỏi đáp: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Hỏi đáp: Este - Lipit Hỏi đáp: Amin, Aminoaxit, Protein Hỏi đáp: Cacbohiđrat Hỏi đáp: Polime, Vật liệu polime

Luyện thi: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Luyện thi: Sự điện li Luyện thi: Phản ứng , cân bằng hóa học Luyện thi: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Luyện thi: Các nguyên tố phi kim và hợp chất: F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si Luyện thi: Nitơ - Photpho Luyện thi: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Luyện thi: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Luyện thi: Tổng hợp hoá học vô cơ Luyện thi: Đại cương hoá học hữu cơ và Hidrocacbon Luyện thi: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Luyện thi: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Luyện thi: Este - Lipit Luyện thi: Amin, Aminoaxit, Protein Luyện thi: Cacbohiđrat Luyện thi: Polime, Vật liệu polime Luyện thi: Tổng hợp hóa học hữu cơ

-Diễn đàn Sinh học Việt Nam- -Diễn đàn Vật lí phổ thông- -Test Online-
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ BỎ QUA QUẢNG CÁO NÀY!
 1. Guest THÂN MẾN!
  Diễn đàn hoan nghênh bạn đóng góp bài cho cộng đồng, có thể là chia sẻ một bài viết, cũng có thể là một kinh nghiệm hoặc một bài tập. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng lớn mạnh!

Bài tập ancol tách nước có hiệu suất

Discussion in 'Hỏi đáp, thảo luận về Hóa học hữu cơ' started by Ms.AnhDam, May 19, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Ms.AnhDam

  Ms.AnhDam New Member

  Bài tập trích dẫn từ đề thi thử

  ^^ Help me plz
  1. Cho 0,4 mol hh X gồm 2ancol no , đơn , bậc 1 , là đồng đẳng kế tiếp đun nóng với H2SO4 đặc 140*C thu được 7,704 g hh 3 ete. Tham gia phản ứng ete hóa có 50% lượng ancol có khối lượng phân tử nhỏ và 40% lượng ancol có khối lượng phân tử lớn . Tên gọi 2 ancol trong X :
  A. propan-1-ol , butan-1-ol
  B. etanol, propan-1-ol
  C.pentan-1-ol , butan-1-ol
  ( Chuyên Tuyên Quang lần 2-2011)
 2. Share This Page

 3. alo_anhday

  alo_anhday $$ @ - Olala - @ $$

  Gọi CT chung: ROH

  2ROH ------> ROR

  Theo gt --> 0.4*0.4/2 < nROR < 0.5*0.4/2 <=> 0.08 < nROR < 0.1

  --> 7.704/0.1 < 2R + 16 < 7.704/0.08 --> 30.52 < R < 40.15

  Vì 2 ancol kế tiếp --> C2H5OH & C3H7OH
 4. Ms.AnhDam

  Ms.AnhDam New Member

  Cảm ơn bạn ,
  1. Hh X gồm H2, propen , propanal , ancol anlylic .
  Đốt 1 mol hhX --> 40,32 l CO2
  Đun X với bột Ni 1 thời gian -->hhY có dY/X=1,25 .
  0,1 mol hh Y thì tác dụng vừa đủ với V l dd Br2 0,2 M . V =?
  A. 0,2 l
  B. 0,25l
  ( ....bài này , mình k biết là sai ở đâu
  hhX ------>hhY----> No
  (H2) (Br2)
  n H2 pứ =0,2
  n C3H6O... =0,6
  H2 và Br2 phản ứng tương tự nhau (làm no)
  => n Br2= (0,6.8-0,6.6-0,2.2)/2 =0,4 => V Br2=0,2 l (?) )
  2. Toluen , etylen , xiclopropan , stiren , vinylacetylen, dimethylxeton , propilen , etanal . Số chất làm nhạt màu dd KMnO4 nhiệt độ thường :
  A.5
  B.6
  Mình được 6 ạ .
  3. Trong hiện tượng gỉ sắt , chất OXH là :
  A. H+ B. O2 C. H+ , O2 D. CO2 , O2
  Mình cũng không rõ là A hay C nữa , mỗi đề 1 đáp án ><
 5. anhly

  anhly Cộng Tác Viên

  2. không có xiclopropan đâu bạn
 6. hiensan

  hiensan Giáo Viên

  X gồm a mol H2 và b mol C3H8Oz (C3H6, C3H6O, C3H6O)
  số mol CO2 : 3b = 40,32/22,4 = 1,8 ==> b = 0,6 và a = 0,4
  khối lượng X = khối lượng Y ===> mX = mY
  dY/X = 1,25 ==> MY = 1,25MX ===> mol Y = 1/1,25 = 0,8
  số mol hh giảm = mol H2 phản ứng = 1 - 0,8 = 0,2
  C3H6Oz + H2 ----> C3H8Oz
  0,2------0,2---------0,2
  Trong 0,8 mol hh Y có : 0,4 mol C3H6Oz dư , 0,2 mol H2 dư và 0,2 mol C3H8Oz

  ==> 0,1 mol hh Y có : 0,05 mol C3H6Oz dư , 0,025 mol H2 dư và 0,025 mol C3H8Oz

  khi Y tác dụng dd Br2 ==> số mol C3H6Oz = mol Br2 = 0,05
  Thể tích dd Br2 0,2 = 0,05/0,2 = 0,25 lit
 7. tuanbnts

  tuanbnts New Member

  bài1: dY/X=1.25suy ra nX/Y=1.25.nX=1 suy ra nY=0.8.gọi số mol H2 phản ứng với C3H6 CH2=CH-CH2-OH C2H5CHO (coi là hỗn hợp B nha)là a.suy ra 1-a=0.8 suy ra a=0.2.trong 0.8mol Y có 40.32/22.4/3-0.2=0.4(3chất đều có 3C)mol hỗn hợp B .nH2(dư)=0.4-0.2=0.2.nC3H6Ob=0.2(sản phẩm cộng H2).suy ra 0.1 mol Y có 0.4/8=0.05(mol)B=nBr2suy ra V=0.25.
 8. alo_anhday

  alo_anhday $$ @ - Olala - @ $$

  hh X gồm: H2, C3H6Ox

  Trong 1 mol X: nC3H6Ox = nCO2/3 = 0.6; nH2 = 0.4

  dY/X = 1.25 --> nY = nX/1.25 = 0.8

  --> nH2pu' = nC3H6Ox pu' = 0.2 --> C3H6Ox du = 0.4

  Trong 0.8 mol Y có 0.4 mol C3H6Ox
  ---> 0.1 --------- 0.05 --------- = nBr2 --> V = 0.05/0.2 = 0.25L
 9. Ms.AnhDam

  Ms.AnhDam New Member

  Oaoaoaoa , cảm ơn mọi người :big_smile:

  2. ( Đặng Thúc Hứa-NA II-12)
  Hh A gồm 6 g chất X có công thức RCOOH vs 0,1 mol Y có công thức HO-R'-COOH trong đó R , R' là gốc hdrocacbon no hở .
  Cho hh A vào bình kín B dung tích 5,6l không đổi chứa oxi ở 0*C và 2atm. Đốt cháy hết X, Y và đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất vẫn là 2atm. Khí trong bình qua dd NaOH bị hấp thụ hoàn toàn . % m Y trong A là :
  A. 75
  B.40
  C.50
  D. 60
  1. (SP VI-12)
  X: Al2(SO4)3 , Y : Ba(OH)2
  200ml X + 300ml Y -->8,55 g kết tủa
  200ml X+ 500ml Y --->12,045 g kết tủa . Cm X , Y lần lượt :
  A. 0,1 vs 0,05
  B. 0,1 vs 0,2
  C. 0,05 vs 0,075
  D. 0,075 vs 0,1
 10. honggam

  honggam New Member

  Xicloankan không làm mất màu dung dịch thuốc tím bạn ạ.Vậy chỉ có 5 chất thôi,không có xiclopropan đâu!
 11. vietnguyenb2

  vietnguyenb2 Giáo Viên

  bạn Ms.AnhDam chỉnh sửa lại cách gõ công thức và cách trình bày đi nhé. nhìn lung tung hơn cả mình nữa
 12. hiensan

  hiensan Giáo Viên

  Hổn hợp A gồm a mol X : CnH2nO2 và 0,1 mol Y CmH2mO3.
  số mol O2 trong bình = 5,6*2/22,4 = 0,5
  CnH2nO2 + (1,5n-1) O2 --> n CO2 + n H2O
  a----------a(1,5n-1)-------na
  CmH2mO3 + (1,5m-1,5) O2 --> m CO2 + m H2O
  0,1---------0,1(1,5m-1,5)-------0,1m
  Toàn bộ khí sau khi chay, đều hấp thu vào dd NaOH ==> không có O2
  Khí sau khi cháy đưa về 0oC gồm CO2 áp suất bình không đổi
  ==> mol CO2 = mol O2 dùng ===> na + 0,1m = 0,5 (1)
  mol O2 phản ứng = mol O2 dùng : a(1,5n-1) + 0,1(1,5m - 1,5) = 0,5
  ==> 1,5*(na +0,1m) - (a + 0,15) = 0,5 ==> a + 0,15 = 0,25 ==> a = 0,1
  khối lượng X = a(14n + 32) = 6 ==> n = 2 ==> X là C2H4O2
  (1) ==> m = 3 ==> Y là C3H6O3
  mY = 90*0,1 = 9 ===> % mY = 9*100/(6+9) = 60% ==> câu D
 13. honggam

  honggam New Member

  Gỉ sắt có công thức là Fe2O3.nH2O vậy thức chất Fe bị OXH vì có oxi trong không khí==>chất OXH là O2 chứ không phải H​+
 14. Ms.AnhDam

  Ms.AnhDam New Member

  Cũng không hẳn bạn ạ . Quá trình gây ra gỉ sắt khá là phức tạp nhưng nó giống như ăn mòn điện hóa học trong dung dịch chất điện li là không khí ẩm có hòa tan O2 . Nên mình nghĩ là C. H+ và O2 là tác nhân .
 15. Ms.AnhDam

  Ms.AnhDam New Member

  Giúp mình :
  1. Hợp chất C6H14 khi tác dụng với Cl2 có chiếu sáng tạo ra hh 2 chất đồng phân C6H13Cl . Nếu thay 2 nguyên tử H của C6H14 trên bằng 2 nguyên tử Cl sẽ tạo ra hỗn hợp gồm số lượng đồng phân là :
  A.4 B.5 C.6 D.7

  Mình được 4 nhưng đáp số là 6
  2. Cho 1 viên bi bằng sắt có dạng hình cầu nặng 5,6 g vào 200ml dd HCl. Sau khi đường kính viên còn lại 1/2 so với ban đầu thì khí ngừng thoát ra ( giải sử viên bi bị mòn đều từ mọi phía ) . Nồng độ dd HCl đã dùng là :
  A.0,5 M B. 0,875 M C. 0,246M D.1,376 M

  3. Dung dịch Y chứa 0,1 mol Ca2+ , 0,3 mol Mg2+ , 0,4 mol Cl- , HCO3- . Khi cô cạn dd Y thu được muối khan có khối lượng ?
  A. 37,4 B.49,8 C. 25,4 D. 30,5


  Edit để add thêm :D
  4. Cho a mol Fe hào tan hoàn toàn trong dd chứa b mol HNO3 ( a/b=16:61) thu được 1 sp khử duy nhất và dd chứa muối nitrat. Số mol e do Fe nhường khi bị hòa tan :
  A. 2a B. 3a C.b D. 0,75b

  5. Hòa tan m g CuFeS2 vào 22 ml dd HNO3 2,25M thu được khí màu nâu đỏ. Tìm khoảng giá trị của m :
  A. 0,414<m<0,506
  B.0,223<m<0,4876
  C.0,46<m<0,9108
  D.0,207<m<0,644

  6. C6H12 +HBr --> 1 sản phẩm monobrom duy nhất . Số đồng phân C6H12 trên thỏa mãn :
  A.4
  B.3
  Mình được 3 , đáp số 4
  7. C5H10 có a đồng phân cấu tạo có pứ cộng với Br2 ,b đồng phân cấu tạo có pứ cộng H2 . a, b lll
  A.8,9
  B.7,8

  8. Đun nóng 1 hc H.cơ đơn chức A với dd HCl thu được hai hợp chất hữu cơ X và Y chỉ chứa C,H,O có khối lượng bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được mCO2 gấp 88/45 mH2O. CTPT chất A:
  A. C17H14O2
  B.C6H12O2
  C.C5H12O2
  D.C5H10O2

  9. Dãy chất vừa có tính OXH vừa có tính khử :
  A> CuO , N2, P,CO, Fe2(SO4)3
  B> FeCl3, HNO3,S,KMnO4
  C>Cl2,MnO2,NaNO2,H2SO4
 16. tungpro39

  tungpro39 KAIOU SHIN Staff Member

  Áp dụng BTĐT => nHCO3- = 0.4 mol => m muối khan = 49.8
 17. tungpro39

  tungpro39 KAIOU SHIN Staff Member

  2. Cho 1 viên bi bằng sắt có dạng hình cầu nặng 5,6 g vào 200ml dd HCl. Sau khi đường kính viên còn lại 1/2 so với ban đầu thì khí ngừng thoát ra ( giải sử viên bi bị mòn đều từ mọi phía ) . Nồng độ dd HCl đã dùng là :
  A.0,5 M B. 0,875 M C. 0,246M D.1,376 M

  V hình cầu = 4/3 pi d3/8 , đường kính giảm 2 => V giảm 8 => n giảm 8 lần => nFe còn = 5.6/56 /8= 0.0125
  Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2
  0.1
  x----2x
  0.1-x=0.0125
  =>x=0.0875
  =>[HCl]=0.0875*2/0.2=0.875 mol
  Vừa nghỉ ra cách này mọi người cho ý kiế
 18. hiensan

  hiensan Giáo Viên

  Khi đường kính hình cầu giảm 1/2 lần ==> thể tích cũng như khối lượng giảm 1/8 lần
  ==> khối lượng Fe phản ứng = 5,6*7/8 = 4,9 gam
  ==> mol Fe = 0,0875
  ==> mol HCl = 2 mol Fe = 0,175
  Nồng độ mol HCl = 0,175/0,2 = 0,875 M ==> câu B
 19. Ms.AnhDam

  Ms.AnhDam New Member

  Ơ , đáp số là 37,4 mới lạ bạn ạ
 20. hiensan

  hiensan Giáo Viên

  Chọn số mol Fe là a = 16 ==> a= 0,26229*b
  (5x-2y)Fe + 2n(3x-y) HNO3 --> (5x-2y)Fe(NO3)n + n NxOy + H2O với 2 [FONT=&quot]≤[/FONT] n [FONT=&quot]≤[/FONT] 3
  16--------32n(3x-y)/(5x-2y)
  số mol HNO3 : 61 = 32n(3x-y)/(5x-2y) ==> 32n(3x-y)= 61(5x-2y)
  Với N2 : 5x-2y = 10 và x = 2 y = 0 ==> n = 3,17 ==> loại
  Với N2O : 5x-2y = 8 và x = 2 y = 1 ==> n = 3,05 ==> loại
  Với N2 : 5x-2y = 3 và x = 1 y = 1 ==> n = 2,86 ==> nhân
  Với N2 : 5x-2y = 1 và x = 1 y = 2 ==> n = 1,9 ==> loại

  số mol e do Fe nhường = 16n = 2,86a = 2,86*0,26229*b = 0,75b ==> câu D
 21. hiensan

  hiensan Giáo Viên

  Bảo toàn điện tích ==> mol HCO3- = 0,4
  Khi cô cạn :
  2 HCO3- --> CO32- + CO2 + H2O
  0,4---------0,2
  khối lượng muối khan = mCa2+ + mMg2+ + mCl- + mCO3
  = 40*0,1 + 24*0,3 + 35,5*0,4 + 60*0,2 = 37,4 ==> câu A
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page