Hỏi đáp: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Hỏi đáp: Sự điện li Hỏi đáp: Phản ứng , cân bằng hóa học Hỏi đáp: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Hỏi đáp: Nhóm halogen: F, Cl, Br, I Hỏi đáp: Oxi - Lưu huỳnh Hỏi đáp: Nitơ - Photpho Hỏi đáp: Cacbon - Silic Hỏi đáp: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Hỏi đáp: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Hỏi đáp: Đại cương hoá học hữu cơ Hỏi đáp: Hidrocacbon Hỏi đáp: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Hỏi đáp: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Hỏi đáp: Este - Lipit Hỏi đáp: Amin, Aminoaxit, Protein Hỏi đáp: Cacbohiđrat Hỏi đáp: Polime, Vật liệu polime

Luyện thi: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Luyện thi: Sự điện li Luyện thi: Phản ứng , cân bằng hóa học Luyện thi: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Luyện thi: Các nguyên tố phi kim và hợp chất: F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si Luyện thi: Nitơ - Photpho Luyện thi: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Luyện thi: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Luyện thi: Tổng hợp hoá học vô cơ Luyện thi: Đại cương hoá học hữu cơ và Hidrocacbon Luyện thi: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Luyện thi: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Luyện thi: Este - Lipit Luyện thi: Amin, Aminoaxit, Protein Luyện thi: Cacbohiđrat Luyện thi: Polime, Vật liệu polime Luyện thi: Tổng hợp hóa học hữu cơ

-Diễn đàn Sinh học Việt Nam- -Diễn đàn Vật lí phổ thông- -Test Online-
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ BỎ QUA QUẢNG CÁO NÀY!
 1. Guest THÂN MẾN!
  Diễn đàn hoan nghênh bạn đóng góp bài cho cộng đồng, có thể là chia sẻ một bài viết, cũng có thể là một kinh nghiệm hoặc một bài tập. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng lớn mạnh!

Bài tập về muối amoni

Discussion in 'Hỏi đáp, thảo luận về Hóa học vô cơ' started by otxanhhayotdo, Dec 10, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. otxanhhayotdo

  otxanhhayotdo New Member

  Bài Tập: Chất X có công thức phân tử là CH8O3N2. Cho 9,6 gam X tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng đến khi phản ứng hoàn toàn được dung dịch Y. Để tác dụng hết với các chất trong Y cần tối thiểu 200ml dung dịch HCl x mol/l được dung dịch Z (dung dịch Z không phản ứng với dung dịch Ba(OH)2. Giá trị của x là:
  A. 1,5 B. 1,0 C. 0,75 D. 0,5
 2. Share This Page

 3. AUTO-SYSTEM

  AUTO-SYSTEM Guest

  X: (NH4)2CO3

  (NH4)2CO3 + 2NaOH --> Na2CO3 + 2NH3 + 2H2O
  0,1---------------0,2-----------0,1

  OH- + H+ --> H2O
  0,1---0,1

  CO32- + 2H+ --> CO2 + H2O
  0,1-----0,2

  => x = 0,3/0,2 = 1,5

  Đáp án: A
 4. AUTO-SYSTEM

  AUTO-SYSTEM Guest

  Hỗn hợp X gồm FeS, FeS2, CuS tan vừa hết trong dung dịch chứa 0,33 mol axit H2SO4 đặc sinh ra 0,325 mol khí SO2 và dung dịch Y. Nhúng thanh Fe nặng 50 gam vào Y, phản ứng xong thấy thanh Fe nặng 49,48 gam và thu được dung dịch Z. Cho Z phản ứng với HNO3 đặc, dư sinh ra khí NO2 duy nhất và còn lại dung dịch E (không chứa NH4+). Cho dung dịch E bay hơi hết được m gam muối khan. Giá trị lớn nhất của m là?
  A. 18,19
  B. 20,57
  C. 21,33
  D. 27,41
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page