Hỏi đáp: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Hỏi đáp: Sự điện li Hỏi đáp: Phản ứng , cân bằng hóa học Hỏi đáp: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Hỏi đáp: Nhóm halogen: F, Cl, Br, I Hỏi đáp: Oxi - Lưu huỳnh Hỏi đáp: Nitơ - Photpho Hỏi đáp: Cacbon - Silic Hỏi đáp: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Hỏi đáp: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Hỏi đáp: Đại cương hoá học hữu cơ Hỏi đáp: Hidrocacbon Hỏi đáp: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Hỏi đáp: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Hỏi đáp: Este - Lipit Hỏi đáp: Amin, Aminoaxit, Protein Hỏi đáp: Cacbohiđrat Hỏi đáp: Polime, Vật liệu polime

Luyện thi: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Luyện thi: Sự điện li Luyện thi: Phản ứng , cân bằng hóa học Luyện thi: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Luyện thi: Các nguyên tố phi kim và hợp chất: F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si Luyện thi: Nitơ - Photpho Luyện thi: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Luyện thi: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Luyện thi: Tổng hợp hoá học vô cơ Luyện thi: Đại cương hoá học hữu cơ và Hidrocacbon Luyện thi: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Luyện thi: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Luyện thi: Este - Lipit Luyện thi: Amin, Aminoaxit, Protein Luyện thi: Cacbohiđrat Luyện thi: Polime, Vật liệu polime Luyện thi: Tổng hợp hóa học hữu cơ

-Diễn đàn Sinh học Việt Nam- -Diễn đàn Vật lí phổ thông- -Test Online-
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ BỎ QUA QUẢNG CÁO NÀY!
 1. Guest THÂN MẾN!
  Diễn đàn hoan nghênh bạn đóng góp bài cho cộng đồng, có thể là chia sẻ một bài viết, cũng có thể là một kinh nghiệm hoặc một bài tập. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng lớn mạnh!

Chỉ số axit và xà phòng hóa

Discussion in 'Este, Lipit' started by vuduy689, Jun 16, 2011.

 1. vuduy689

  vuduy689 New Member

  Bài toán xác định các chỉ số của chất béo : chỉ số axit, chỉ số xà phòng hoá

  Để làm các bài tập dạng này, cần nắm vững cáckhái niệm sau:
  Œ Chỉ số axit : là số mg KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 gam chất béo
   Chỉ số xà phòng hoá : là số mg KOH cần để xà phòng hoá glixerit và trung hoà axit béo tự do có trong 1 gam chất béo
  Một số bài tập vận dụng

  Câu 1: Để xà phòng hoá 35 kg triolein cần 4,939 kg NaOH thu đợc 36,207 kg xà phòng. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là
  A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
  Câu 2: Một loại chất béo có chỉ số xà phòng hoá là 188,72 chứa axit stearic và tristearin. Để trung hoà axit tự do có trong 99,85 g mẫu chất béo trên thì cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,05M
  A. 100 ml B. 675 ml C. 200 ml D. 125 ml
  Câu 3: Trong chất báo luôn có một lượng nhỏ axít tự do. Số miligam KOH dùng để trung hoà luợng axít tự do trong 1 gam chất béo gội là chỉ số axít của chất béo. Để trung hoà 2,8 gam chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1 M. Chỉ số axít của mẫu chất béo trên là:
  A.4 B.6 C.12 D.24
  Câu 4:Để trung hòa 14 gam 1 chất béo cần 15ml dung dịch KOH 1M. Chỉ số axit của chất béo đó bằng
  A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
  Câu 5: Để xà phòng hóa hoàn 1,51 gam một chất béo cần dùng 45ml dung dịch KOH 0,1 M. Chỉ số xà phòng hóa chất béo là
  A. 151 B. 167 C. 126 D. 252
  Câu 6: Để xà phòng hóa 63mg chất béo chất béo (trung tính) cần 10,08mg NaOH .Tìm chỉ số xà phòng hóa
  A. 200mg, B. 224mg C. 220mg, D. 150mg
  Câu 7:Chỉ số xà phòng hóa là:
  A. chỉ số axit của chất béo.
  B. số mol NaOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.
  C. số mol KOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.
  D. Tổng số mg KOH cần để trung hòa hết lượng axit béo tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo.
  Câu 8:[FONT=&quot]Một chất béo X có chỉ số axit là 5,6. Khối lượng NaOH cần thiết để trung hoà 10g chất béo X là[/FONT]
  [FONT=&quot] A. 0,04 gam B. 04 gam C. 4 gam D. 0,056 gam
  Câu 9: Khi xà phòng hoá 1,5 gam chất béo cần 100 ml dung dịch KOH 0,1M . Chỉ số xà phòng hoá của chất béo đó bằng
  A. 373,3 B. 337,3 C. 333,7 D. 377,3
  Câu 10: Để phản ứng với 100g lipit có chỉ số axit bằng 7 phải dùng 17,92g KOH. Tính khối lượng muối thu được.[/FONT]
  A. 108,265 B. 150,256 C. 120,265 D. 103,256
  Câu 11: Khi trung hoà 2,8g chất béo cần 3ml dung dịch KOH 0,1M . Chỉ số axit của chất béo đó là
  A. 6 B. 5 C. 5,5 D. 6,5
  Câu 12: Để trung hoà axit dư có trong 5,6g lipit cần 6 ml dung dịch NaOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là
  A. 6 B. 2,4 C. 4,28 D. 4,8
  Câu 13: Để xà phòng hoá hoàn toàn 2,52g một lipit cần dùng 90ml dung dịch NaOH 0,1M. Tính chỉ số xà phòng hoá của lipit
  A. 200 B. 100 C. 142,8 D. 400
  Câu 14:[FONT=&quot]Một chất béo Y có chỉ số axit là 7. Khối lợng KOH cần thiết để trung hoà 4g chất béo Y là[FONT=&quot][/FONT] [/FONT]
  A. 0,028 gam B. 0,28 gam C. 2,8 gam D. 28 gam
  Câu 15: Xà phòng hóa 1 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà phòng hóa 200. Khối lượng glixerol thu đc là:
  A.352.43g B. 105.59g C. 320.52g D. 193 g
  Câu 16: Để xà phòng hóa 10 kg chất béo có chỉ số axit bằng7 ng ta đun chất béo với dung dịch chứa 1.42 kg NaOH. Sau phẩn ứng hoàn toàn muốn trung hòa hỗn hợp cần 50ml dd HCl 1M. Tính khối lượng của glixerol và khối lượng xà phòng nguyên chất đã tạo ra
  A. 1048.8g và 10346.7g B. 1200g và 11230.3g
  C. 1345g và 14301.7g D. 1452g và 10525.2g
  Câu 17: Xà phòng hóa 2.52 g chất béo cần 90ml dd KOH 0.1M.Mặt khác xà phòng hóa hoàn toàn 5.04g chất béo A thu đc 0.53 g glixerol. Tìm chỉ số xà phòng hóa và chỉ số axit của chất béo A:
  A. 200 và 8 B. 198 và 7 C. 211 và 6 D. 196 và 5
  Câu 18:Khi xà phòng hoá hoàn toàn 2,52 gam chất béo trung tính cần 90 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số xà phòng của chất béo trên?
  A. 200 B. 192 C. 190 D. 198
  Câu 19: khi xà phòng hoá hoàn toàn 2,52 gam chất béo trung tính thu được 0,265gam glixerol. Tính chỉ số xà phòng của chất béo?
  A. 18 B. 80 C. 180 D. 8
  Câu 20: Để xà phòng hoá hoàn toàn 100gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 người ta dùng hết 0,32 mol KOH. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu gam?
  A. 9,4 gam B. 9,3gam C. 8,487 gam D. 9,43 gam
  Câu 21: Tính khối lượng KOH cần dùng để trung hoà 4 gam chất béo có chỉ số axit là 7?
  A. 28mg B. 14mg C. 82mg D. Đáp án khác.
  Câu 22: Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hoà axit tự do có trong 5 gam béo với chỉ số axit bằng 7?
  A. 0,025mg B. 0,025g C. 0,25mg D. 0,25g
  Câu 23: Xà phòng hoá 1kg lipit có chỉ số axit là 2,8 người ta cần dùng 350 ml KOH 1M. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?
  A. 9,2gam B. 18,4 gam C. 32,2 gam D. 16,1 gam
  Câu 24: Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam mỡ trên bằng NaOH thu được 138 gam glixerol. Giá trị của m là?
  A. 1209 B. 1304,27 C. 1326 D. 1335
  Câu 25: Một loại mỡ chứa 70% triolein và 30% tristearin về khối lượng. Tính khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hoá hoàn toàn 100kg chất mỡ đó bằng NaOH?
  A. 90,8kg B. 68kg C. 103,16kg D. 110,5kg
  Câu 26:Xà phòng hoá hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X ( chứa C, H, O) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 24,6 gam muối khan. Xác định CTPT của X?
  A. (HCOO)3C3H5 B. (CH3COO)3C3H5 C. C3H5(COOCH3)3 D. (CH3COO)2C2H4
  Câu 27:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin?
  A. 168 B. 84 C. 56 D. Đáp án khác
  Câu 28:Đun 20 gam lipit với dung dịch chứa 10 gam NaOH. Sau khi kết thúc phản ứng để trung hoà 1/10 dung dịch thu được cần dùng 90 ml dung dịch HCl 0,2 M. Tính chỉ số xà phòng hoá và phân tử khối trung bình của axit béo trong lipit?
  A. 140 và 273 B. 120 và 273 C. 130 và 273 D. Đáp án khác
  Câu 29:Cho 0,25 mol NaOH vào 20 gam béo trung tính rồi đun nóng lên, khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch có tính bazơ, để trung hoà dung dịch này phải dùng hết 0,18 mol HCl. Tính khối lượng NaOH cần để xà phòng hoá 1 tấn chất béo trên?
  A. 0,14 tấn B. 1,41 tấn C. 0,41 tấn D. Đáp án khác
  Câu 30: Tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hoà các axit béo tự do có trong 200 gam chất béo, biết chất béo có chỉ số axit bằng 7?
  A. 5g B. 9g C. 1g D. 15g
  Câu 31:Cho 0,25 mol NaOH vào 20 gam béo trung tính rồi đun nóng lên, khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch có tính bazơ, để trung hoà dung dịch này phải dùng hết 0,18 mol HCl. Tính khối lượng NaOH cần để xà phòng hoá 1 tấn chất béo trên?
  A. 0,14 tấn B. 1,41 tấn C. 0,41 tấn D. Đáp án khác
  Câu 32:Khi cho 178kg chất béo trung tính phản ứng vừa đủ với 120kg dung dịch NaOH 20%, giả sử hiệu suất phản ứng là 100%. Tính khối lượng xà phòng thu được?
  A. 61,2 kg B. 183,6 kg C. 122,4 kg D. Đáp án khác
  Câu 33:Để xà phòng hoá hoàn toàn 50 gam chất béo có chỉ số axit là 7 cần 0,16 mol NaOH. Tính khối lượng glixerol thu được?
  A. 9,43gam B. 14,145gam C. 4,715gam D. 16,7 gam


  (RCOO)3C3H5 (Chấtbéo) + 3KOH → 3RCOOK + C3H5(OH)3 (1)
  RCOOH (tự do) + KOH → RCOOK + H2O (2)
  Béo + KOH → muối (xà phòng) + C3H5(OH)3 + H2O (3)

  Cần nắm rõ các khái niệm


  1. Chỉ số axit: là số mg KOH (2) cần để trung hoà hết axit tự do có trong 1 gam chất béo
  2. Chỉ số este: là số mg KOH (1) cần để thuỷ phân hết este béo có trong 1 gam chất béo
  3. Chỉ số xà phòng = chỉ số axit + chỉ số este
  4. Khối lượng xà phòng thu được khi xà phòng hóa.

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phương trình số (3)
  mbéo + mKOH = mxà phòng + mnước + mglixerol

  → mxà phòng = mbéo + mKOH - mnước - mglixerol
 2. Share This Page

 3. malfoyer

  malfoyer New Member

  có ai cho em đáp án của mấy câu này được ko?
 4. LeLinh

  LeLinh Manager

  1A
  2.mọi người xem giúp em câu này nhé.
  3.B
  4B
  5B
  6B
  7D
  8A
  9A
  10 A
  11 A
  12 A
  13A
  14A
  15B
  16A
  17A
  18A
  19C
  20D
  21A
  22B
  23A
  24C
  25C
  26B
  27D
  28D.196 và 285
  29A
  30C
  31A
  32B
  33C
  p/s:Hôm nay mình rảnh thế nhỉ.

Share This Page