Hỏi đáp: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Hỏi đáp: Sự điện li Hỏi đáp: Phản ứng , cân bằng hóa học Hỏi đáp: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Hỏi đáp: Nhóm halogen: F, Cl, Br, I Hỏi đáp: Oxi - Lưu huỳnh Hỏi đáp: Nitơ - Photpho Hỏi đáp: Cacbon - Silic Hỏi đáp: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Hỏi đáp: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Hỏi đáp: Đại cương hoá học hữu cơ Hỏi đáp: Hidrocacbon Hỏi đáp: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Hỏi đáp: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Hỏi đáp: Este - Lipit Hỏi đáp: Amin, Aminoaxit, Protein Hỏi đáp: Cacbohiđrat Hỏi đáp: Polime, Vật liệu polime

Luyện thi: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Luyện thi: Sự điện li Luyện thi: Phản ứng , cân bằng hóa học Luyện thi: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Luyện thi: Các nguyên tố phi kim và hợp chất: F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si Luyện thi: Nitơ - Photpho Luyện thi: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Luyện thi: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Luyện thi: Tổng hợp hoá học vô cơ Luyện thi: Đại cương hoá học hữu cơ và Hidrocacbon Luyện thi: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Luyện thi: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Luyện thi: Este - Lipit Luyện thi: Amin, Aminoaxit, Protein Luyện thi: Cacbohiđrat Luyện thi: Polime, Vật liệu polime Luyện thi: Tổng hợp hóa học hữu cơ

-Diễn đàn Sinh học Việt Nam- -Diễn đàn Vật lí phổ thông- -Test Online-
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ BỎ QUA QUẢNG CÁO NÀY!
 1. Guest THÂN MẾN!
  Diễn đàn hoan nghênh bạn đóng góp bài cho cộng đồng, có thể là chia sẻ một bài viết, cũng có thể là một kinh nghiệm hoặc một bài tập. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng lớn mạnh!

Chọn lọc các câu hỏi về Dẫn xuất halogen, ancol, phenol (có đáp án chi tiết)

Discussion in 'Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol' started by dayhoahoc.com, Mar 25, 2012.

 1. dayhoahoc.com

  dayhoahoc.com Manager Staff Member

  Câu 1: Hợp chất được tạo ra từ ancol (chỉ chứa một nguyên tử cacbon) đơn chức và amino axit (chứa một chức và một amin). X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Để đốt cháy hoàn toàn 0,89 gam X cần vừa đủ 1,2 gam O2 và tạo ra 1,32 gam CO2; 0,63 gam CO2. Khi cho 0,89 gam X tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thì khối lượng chất rắn khan thu được là:
  A. ---------- 8,75 gam---------- B. 1,37 gam ---------- C. 0,97 gam ---------- D. 8,57 gam

  [CONTENT]nCO2 = 0,03 ; nH2O = 0,035mol ; nO2 = 0,0375

  Bảo toàn O: 2x + 0,075 = 0,06 + 0,035 => x = 0,01mol (x là số mol X)

  => nN = 0,01mol => C : H : O : N = 3 : 7 : 2 : 1 => X: C3H7O2N

  => CTCT X: NH2CH2COOCH3

  NH2CH2COOCH3 + NaOH --> NH2CH2COONa + CH3OH
  0,1-------------------------------------------0,1

  => m = 0,89 + 0,2*40 – 32*0,01 = 8,57gam[/CONTENT]

  Câu 2: Cho 47g hh X gồm 2 ancol đi qua Al2O3 , t0, thu được hh Y gồm : 3 ete, 0,27 mol 2 olefin, 0,33 mol 2 ancol dư và 0,42 mol nước. Biết rằng hiệu suất tách nước tạo olefin đối với mỗi ancol đều như nhau và số mol các ete là bằng nhau.Ancol có khối lượng phân tử lớn trong X là :
  A. C3H7OH
  B. C4H9OH
  C. C5H11OH
  D. C3H5OH

  [CONTENT]Nhận xét: 2 ancol là no, đơn chức và không chứa CH3OH.

  nH2O từ pư tạo olefin = 0,27mol

  => nH2O từ pư tạo ete = 0,42 – 0,27 = 0,15mol

  => số mol mỗi ete = 0,15/3 = 0,05mol

  => số mol X = 0,33 + 0,15*2 + 0,27 = 0,9mol

  => MX = 52,22 => có 1 ancol là C2H5OH

  HS pư tạo olefin = 0,27*100/0,9 = 30%

  Gọi x, y là số mol của C2H5OH và ROH

  => 0,15 + 0,3y < y < 0,9 – (0,15 + 0,3x)

  => 0,15 < 0,7y < 0,48

  => 0,15(R – 29) < 3,92 < 0,48(R – 29) => 37,16 < R < 55,13 => R = 43 (C3H7)

  Đáp án: A[/CONTENT]

  Câu 3: Khi vòng thơm có chứa nhóm thế Halogen thì khả năng tham gia phản ứng thế vào vòng thơm thay đổi như thế nào?
  [CONTENT]Clo cũng giống như nhóm thế loại 1. 3 cặp e không tham gia liên kết của clo được bổ sung vào trong vòng làm 3 vị trí o và p tăng mật độ e hơn so với 2 vị trí m (Hiệu ứng +C). Tuy nhiên nguyên tử Clo cũng như các nguyên tử các nguyên tố halogen khác lại hút e mạnh dẫn đến nó làm giảm mật độ e trên toàn bộ vòng thơm, điều đó làm giảm khả năng phản ứng thế (SN) trên toàn bộ vòng.

  Tổng hợp lại thì nhóm thế Halogen sẽ làm giảm khả năng phản ứng thế (SN) ở vòng thơm. Khi thế, vị trí ưu tiên thế là 3 vị trí o và p.[/CONTENT]

  Câu 4: Cho 6,24 gam hỗn hợp X gồm hai acol đơn chức, bậc I qua CuO dư, đun nóng; sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 2,56 gam và thu được hỗn hợp hai anđehit. Cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được m gam Ag. Giá trị m có thể là
  A. 63,36
  B. 34,56
  C. 17,28
  D. 69,12

  [CONTENT]Đáp án A
  R-CH2-OH + CuO ==> R-CHO + H2O + Cu
  a----------------a-------------a----------------a
  khối lượng rắn giảm = khối lượng oxy phàn ứng ==> 16a = 2,56 ==> a = 0,16
  Phân tử lượng rượu = 6,24/0,16 = 39 ===> hai rượu là CH3-OH x mol và R'-CH2-OH y mol
  ==> 2 andehit là H-CHO x mol và R;-CHO y mol ===> mol Ag = 4x + 2y
  x + y = 0,16 ==> 2(x+y)< 4x + 2y < 4(x+y) ==> 0,32 < mol Ag < 0,64
  34,56 < mAg < 69,12 ==> chọn câu A có khối lượng Ag = 63,36

  [/CONTENT]

  Câu 5: Cho hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp đó thu được 2,464 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. Nếu đun nóng hỗn hợp đó với H2SO4 đặc ở 1400C tạo thành 0,02 mol hỗn hợp ba ete có khối lượng 1,228 gam. Hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là
  A.
  20% và 55%.
  B.
  60% và 35%.
  C.
  60% và 55%.
  D.
  40% và 20%.

  [CONTENT]Đáp án C

  số mol CO2 = 2,464/22,4 = 0,11
  số mol H2O = 3,24/18 = 0,18 ==> mol H2O > mol CO2 ==> 2 rượu đơn no
  số mol hh rượu = 0,18-0,11 = 0,07
  số nguyên tử C trung bình = 0,11/0,07 = 1, 57 ==> hai rượu là CH3-OH a mol và C2H5-OH b mol
  mol rượu = a + b = 0,07
  mol CO2: a + 2b = 0,11 ==> a = 0,03 và b = 0,04 0,14
  số mol rượu phản ứng: h1*a + h2*b = 0,03*h1 + 0,04*h2
  ==> số mol ete = 0,5 mol rượu = 0,5(0,03*h1 + 0,04*h2) = 0,02 ==> 3*h1 + 4*h2= 4 (1)
  32*0,03*h1 + 46*0,04*h2 = 1,228 + 18*0,02 ==> 0,96*h1 + 1,84*h2 = 1,588 (2)
  Từ (1) và (2) ==> h1 = 0,6 và h2 = 0,55
  [/CONTENT]
 2. Share This Page

 3. dayhoahoc.com

  dayhoahoc.com Manager Staff Member

  Câu 6: Dung dịch chứa 12,2g chất đồng đẳng A của phenol đơn chức (phân tử không chứa nguyên tử C bậc 2) tác dụng với nước brom dư thu được 35,9g hợp chất chứa 3 nguyên tử brom trong phân tử. Giả thiết phản ứng hoàn toàn, công thức phân tử chất đồng đẳng là:
  [TABLE="width: 770"]
  [TR]
  [TD="align: right"]A[/TD]
  [TD]CH3-C6H4-OH[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]B[/TD]
  [TD]C2H5-C6H4-OH[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]C[/TD]
  [TD](CH3)2-C6H3-OH[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]D[/TD]
  [TD]C6H5-CH2 -OH[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  [CONTENT]R - C6H4OH + 3Br2 -> R - C6H(Br)3OH + 3HBr
  Theo phản ứng trên số mol A = (35,9-12,2)/[(80-1)x3]=0,1 mol
  R + 93 = 12,2/0,1=122
  R=29 (C2H5)
  Theo đề thì phân tử của nó không chứa nguyên tử C bậc 2 nên công thức phù hợp là
  (CH3)2-C6H3-OH
  [/CONTENT]
 4. nguoiduatin

  nguoiduatin Thành Viên

  Câu 7: A là một hiđrocacbon mạch hở. Tỉ khối hơi của A so với metan bằng 5,375. Khi clo hóa A (as) theo tỉ lệ mol 1 : 1 thì tạo ra tối đa bao nhiêu dẫn xuất halogenua bậc 3:
  A. 2.
  B. 3.
  C. 4.
  D. 5.​
  [CONTENT]
  Số đồng phân có C bậc 3 của A là 3. Suy ra đáp án B. A có CTPT là C6H14 : có 3 đồng phân có thể tạo dẫn xuất halogenua bậc 3 là: CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 ; CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 ; CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3 -------------> Đáp án B

  [/CONTENT]

Share This Page