Hỏi đáp: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Hỏi đáp: Sự điện li Hỏi đáp: Phản ứng , cân bằng hóa học Hỏi đáp: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Hỏi đáp: Nhóm halogen: F, Cl, Br, I Hỏi đáp: Oxi - Lưu huỳnh Hỏi đáp: Nitơ - Photpho Hỏi đáp: Cacbon - Silic Hỏi đáp: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Hỏi đáp: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Hỏi đáp: Đại cương hoá học hữu cơ Hỏi đáp: Hidrocacbon Hỏi đáp: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Hỏi đáp: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Hỏi đáp: Este - Lipit Hỏi đáp: Amin, Aminoaxit, Protein Hỏi đáp: Cacbohiđrat Hỏi đáp: Polime, Vật liệu polime

Luyện thi: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Luyện thi: Sự điện li Luyện thi: Phản ứng , cân bằng hóa học Luyện thi: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Luyện thi: Các nguyên tố phi kim và hợp chất: F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si Luyện thi: Nitơ - Photpho Luyện thi: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Luyện thi: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Luyện thi: Tổng hợp hoá học vô cơ Luyện thi: Đại cương hoá học hữu cơ và Hidrocacbon Luyện thi: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Luyện thi: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Luyện thi: Este - Lipit Luyện thi: Amin, Aminoaxit, Protein Luyện thi: Cacbohiđrat Luyện thi: Polime, Vật liệu polime Luyện thi: Tổng hợp hóa học hữu cơ

-Diễn đàn Sinh học Việt Nam- -Diễn đàn Vật lí phổ thông- -Test Online-
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ BỎ QUA QUẢNG CÁO NÀY!
 1. Guest THÂN MẾN!
  Diễn đàn hoan nghênh bạn đóng góp bài cho cộng đồng, có thể là chia sẻ một bài viết, cũng có thể là một kinh nghiệm hoặc một bài tập. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng lớn mạnh!

[Bài tập] Đại cương về kim loại (cơ bản)

Discussion in 'Đại cương về kim loại' started by dayhoahoc.com, Dec 27, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. dayhoahoc.com

  dayhoahoc.com Manager Staff Member

  Câu 1. Câu nào sau đây không đúng
  A. Lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 4 đến 7e.
  B. Các nguyên tử nguyên tố trong cùng một nhóm A thường số electron ngoài cùng bằng nhau
  C. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có 1 đến 3e.
  D. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bán kính nhỏ hơn nguyên tử phi kim
  Câu 2. Kim loại dẫn điện tốt nhất là:
  A. Ag
  B. Cu
  C. Al
  D. Au
  Câu 3. Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?
  A. Ánh kim
  B. Tính cứng
  C. Tinh dẻo
  D. Tính dẫn điện và dẫn nhiệt
  Câu 4. Trong số các kim loại sau kim loại dẻo nhất là:
  A. Ag
  B. Au
  C. Au
  D. Pt
  Câu 5. Trong số các kim loại sau, kim loại có độ cứng lớn nhất là:
  A. Cr
  B. W
  C. Fe
  D. Cu
  Câu 6. Vonfam (W) được dùng để chế tạo dây tóc bóng đèn là do
  A. W là kim loại cứng nhất
  B. W có khả năng dẫn điện tốt nhất
  C. W là kim loại nhẹ nhất
  D. W có nhiệt độ nóng chảy cao
  Câu 7. Tính chất hóa học chung của kim loại là:
  A. Dễ nhận electron.
  B. Dễ cho proton
  C. Dễ bị khử
  D. Dễ bị oxi hóa
  Câu 8. Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì chất có thể dùng để khử độc là
  A. bột Fe
  B. bột lưu huỳnh
  C. nước
  D. natri
  Câu 9. Trong các điều kiện dưới đây
  (I) dung dịch AgNO3.
  (II) dung dịch HCl đặc, to.
  (III) dung dịch FeCl3.
  (IV) dung dịch AlCl3.
  kim loại Cu phản ứng được với
  A. I,II.
  B. I,III.
  C. II,III.
  D.II,IV.
  Câu 10. Ta có $Fe+2FeCl_3 \to 3FeCl_2$, vậy
  A. kim loại sắt có thể tác dụng với muối sắt.
  B. Fe3+ bị Fe khử thành Fe2+.
  C. Fe3+ bị oxi hóa thành Fe2+.
  D. Fe2+ oxi hóa Fe thành Fe3+.
  Câu 11. Cho 4 cặp oxi hóa -khử: Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag; Cu2+/Cu. Dãy xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hoá của dạng oxi hóa là
  A. Cu2+/Cu; Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag
  B. Fe3+/Fe2+, Fe2+/Fe ; Ag+/Ag; Cu2+/Cu
  C. Ag+/Ag; Fe3+/Fe2+, Cu2+/Cu; Fe2+/Fe
  D. Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag
  Câu 12. Sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường xung quanh gọi là:
  A. Sự ăn mòn hóa học.
  B. Sự ăn mòn kim loại.
  C. Sự ăn mòn điện hóa.
  D. Sự khử kimloại.
  Câu 13. Một vật được chế tạo từ hợp kim Zn-Cu để trong không khí ẩm. Điều không đúng là
  A. Vật bị ăn mòn vì thỏa 3 điều kiện ăn mòn điện hóa.
  B. Đồng đóng vai trò làm cực âm và bị ăn mòn trước.
  C. Zn bị oxi hóa thành ion Zn2+.
  D. H+ bị khử thành khí H2.
  Câu14. Điện phân với điện cực trơ, màng ngăn xốp một dung dịch chứa các ion Fe2+, Fe3+,Cu2+,Cl-. Thứ tự điện phân xảy ra ở catot là:
  A. Fe2+, Fe3+, Cu2+
  B. Fe2+, Cu2+, Fe3+
  C. Fe3+, Cu2+, Fe2+
  D. Fe3+, Fe2+, Cu2+
  Câu 15. Cho các kim loại (1)Al (2)Fe (3)Ba (4)Cu (5) Ag (6) Mg (7)Na (8)Cs, kim loại khử được nước ở nhiệt độ thường là
  A. 3, 7, 8.
  B. 1, 2, 3, 7.
  C. 1, 3, 6, 7, 8.
  D. 2, 4, 5, 7, 8.
  Câu 16.Một hợp kim gồm các kim loại sau: Ag, Zn, Fe, Cu. Hóa chất có thể hòa tan hoàn toàn hợp kim trên thành dung dịch là:
  A. dung dịch NaOH
  B. dung dịch $H_2SO_4$ đặc nguội
  C. dung dịch HCl
  D. dung dịch $HNO_3$ loãng
  Câu 17. Ion M3+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng à 3s23p63d5. Nguyên tử M là:
  A. Fe
  B. Cr
  C. Mn
  D. Br
  Câu 18. Có các kim loại Mg, Ni, Sn, Cu. Kim loại nào có thể dùng để bảo vệ điện hóa vỏ tàu biển làm bằng thép.
  A. Ni
  B. Zn
  C. Sn
  D. Cu
  Câu 19. Cho các phương trình điện phân sau, phương trình viết sai là
  A. $4AgNO_3 + 2H_2O \overset{dp}{\rightarrow}4Ag + O_2 +4HNO_3$
  B. $2CuSO_4 + 2H_2O \overset{dp}{\rightarrow} 2Cu + O_2 +2H_2SO_4$
  C. $2MCl_{n(nc)}\overset{dp}{\rightarrow} 2M + nCl_2$
  D. $4MOH_{(nc)} \overset{dp}{\rightarrow} 4M+2H_2O$
  Câu20. Giữ cho bề mặt kim loại luôn luôn sạch, không có bùn đất bám vào là một biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Đó là chống ăn mòn bằng
  A. biện pháp cách li kimloại với môi trường.
  B. phương pháp điện hoá.
  C. phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt.
  D. phương pháp sơn phủ.
  Câu 22. Trong các dãy sau, dãy kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
  A. Cu, Na, Al
  B. Al, Zn, Fe
  C. Fe, Cr, Cu
  D. K, Mg,Zn.
  Câu 23. Trong các kim loại sau, kim loại có thể đẩy sắt ra khỏi dung dịch muối $Fe(NO_3)_2$ là
  A. Ni
  B. Sn
  C. Zn
  D. Cu
  Câu 24. Trong ăn mòn điện hóa, xảy ra
  A. sự ôxi hóa ở cực dương
  B. sự ôxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm
  C. sự khử ở cực âm
  D. sự ôxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương
  Last edited: Dec 27, 2013
  hoctaithiphan and thptlh like this.
   
 2. Share This Page

 3. khachduy994

  khachduy994 Giáo Viên

  Attached Files:

  1. Duy Phong
   Duy Phong
   Thầy có soạn phần 2 ko ạ, thầy cho em đáp án phần 1 luôn với
   Jan 22, 2014
 4. Duy Phong

  Duy Phong Thành viên Staff Member

  Câu 25 Trong số các kim loại sau Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Pb, Al, số kim loại tác dụng được với dung dịch Ba(OH)2 nhiều nhất là
  A. 8
  B. 6
  C.4
  D.5
  Câu 26 Cho a mol Fe vào dung dịch chứa b mol AgNO3, a và b có giá trị như thế nào để thu được Fe(NO3)3 sau phản ứng
  A. a = 2b
  B. 3a > b
  C. b $\geq$ 3a
  D. 2b > a
  Câu 27 Phương pháp thủy luyện dùng để tách vàng, sử dụng hóa chất nào
  A. HNO3 đặc nóng, Zn
  B. H2SO4 đặc nóng, Zn
  C. Dung dịch NaCN, Zn và H2SO4 loãng
  D. Hỗn hợp H2SO4 và HNO3, Zn
  Last edited: Dec 28, 2013
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page