Hỏi đáp: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Hỏi đáp: Sự điện li Hỏi đáp: Phản ứng , cân bằng hóa học Hỏi đáp: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Hỏi đáp: Nhóm halogen: F, Cl, Br, I Hỏi đáp: Oxi - Lưu huỳnh Hỏi đáp: Nitơ - Photpho Hỏi đáp: Cacbon - Silic Hỏi đáp: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Hỏi đáp: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Hỏi đáp: Đại cương hoá học hữu cơ Hỏi đáp: Hidrocacbon Hỏi đáp: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Hỏi đáp: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Hỏi đáp: Este - Lipit Hỏi đáp: Amin, Aminoaxit, Protein Hỏi đáp: Cacbohiđrat Hỏi đáp: Polime, Vật liệu polime

Luyện thi: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Luyện thi: Sự điện li Luyện thi: Phản ứng , cân bằng hóa học Luyện thi: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Luyện thi: Các nguyên tố phi kim và hợp chất: F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si Luyện thi: Nitơ - Photpho Luyện thi: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Luyện thi: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Luyện thi: Tổng hợp hoá học vô cơ Luyện thi: Đại cương hoá học hữu cơ và Hidrocacbon Luyện thi: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Luyện thi: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Luyện thi: Este - Lipit Luyện thi: Amin, Aminoaxit, Protein Luyện thi: Cacbohiđrat Luyện thi: Polime, Vật liệu polime Luyện thi: Tổng hợp hóa học hữu cơ

-Diễn đàn Sinh học Việt Nam- -Diễn đàn Vật lí phổ thông- -Test Online-
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ BỎ QUA QUẢNG CÁO NÀY!
 1. Guest THÂN MẾN!
  Diễn đàn hoan nghênh bạn đóng góp bài cho cộng đồng, có thể là chia sẻ một bài viết, cũng có thể là một kinh nghiệm hoặc một bài tập. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng lớn mạnh!

Đáp án - Giải chi tiết môn Hóa đề thi Đại học khối A 2012

Discussion in 'Đề thi Đại học Môn Hóa 2012' started by nguyenvanhieu1995, Jul 5, 2012.

 1. nguyenvanhieu1995

  nguyenvanhieu1995 Cựu QTV

  Giải chi tiết đề thi đại học 2012 môn Hóa khối A
  Mã đề 528
  Đáp án chính thức của BGD xem file đính kèm
  ĐÁP ÁN CHI TIẾT HÓA KHỐI A 2012 Mã đề 528.


  http://www.mediafire.com/view/?gll2o6tmcus3zw1

  Attached Files:

 2. Share This Page

 3. hiensan

  hiensan Giáo Viên

  Hiện giờ chưa có đề, em nào có hãy post lên.
  Cần ghi rõ mã đề khi post và giải
 4. hiensan

  hiensan Giáo Viên


  số mol C2H2 a = 5,2/26 = 0,2
  C2H2 + H2O --> CH3-CHO
  a-------------------ah
  CH3-CHO ----> 2 Ag
  ah---------------2ah
  C2H2------------C2Ag2
  a(1-h)-------------a(1-h)
  khối lượng kết tủa = 2*108*ah + 240*a(1-h) = 44,16 ==> h = 0,8
  Câu D
 5. nhoxtega52

  nhoxtega52 Member

  Câu 4: CnH2n + 3n/2 O2 --> nCO2 + nH2O
  Ta có 3 lít X cần 10,5 lít O2 => n=2,333 => C2H4 và C3H6.
  Tác dụng với nước ta có C2H5OH a mol, CH3CH2CH2OH b mol và (CH3)2-CHOH c mol
  ta có a + b+c=3 và 3a+ 9/2b +9/2c =10,5. và 60c=6/13(46a+60b) => a=2, b=0.2 và c=0.8 => 7,89%
 6. nhoxtega52

  nhoxtega52 Member

  Câu 5: ta có mK2O/mphân= 0.55 => mKCl/mphân=0,8718 => 87,18%
 7. dayhoahoc.com

  dayhoahoc.com Manager Staff Member

 8. nhoxtega52

  nhoxtega52 Member

  Câu 10: mO:mN=80:21 => nO:nN=10/3. Ta có X tác dụng vừa đủ 0.03 HCl => số mol gốc NH2- là 0.03 => nO trong X =0.1
  Amino axit + O2 --> CO2 + H2O + N2
  Đặt CO2 =x và H2O =y
  Bảo toàn khối lượng ta có 3,83=mamino axit = 12x + 2y + 0.1*16+ 0.03*14
  Bảo toàn nguyên tố oxi ta có 0.1+ (3,192/22,4)*2=2x+y
  => x= 0,13 và y=0,125
  Vậy kết tủa là 0.13*100=13 gam
 9. nhoxtega52

  nhoxtega52 Member

  Câu 12: Câu này khá quen thuộc
  Đặt CO2=x và H2O=y mol
  ta có 44x+18y=mket tua - mdd giảm = 19,488 gam
  và bảo toàn C và H ta có 12x+2y=mhidrocacbon = 4,64
  => x=0.348 và y=0,232 mol
  => số mol hidrocacbon=0.348-0.232 =0,116.
  Lấy số mol CO2 chia cho số mol hidrocacbon ta đc C3H4
 10. dayhoahoc.com

  dayhoahoc.com Manager Staff Member

  Đáp án tham khảo từ dapan dethi
  4TaH4.jpg
 11. nhoxtega52

  nhoxtega52 Member

  Câu 14: tác dụng NaHCO3 sinh ra 0.06 mol chính là số mol H+ và = số mol oxi trong axit /2
  ta có nO trong X = 0.03
  Bảo toàn oxi ta đc H2O là 0.08 ứng với 1,44 gam
 12. hiensan

  hiensan Giáo Viên

  Công thức este là R-COO-CH2-R ----> R-CH2-OH
  số mol rượu Y = mol H2O - mol CO2 = 0,3-0,2 = 0,1
  ==> số nguyên tử C của Y = mol CO2/mol Y = 2
  Este X C4H8O2 : 0,1 mol X cháy cho mol CO2 = mol H2O = 0,4
  mCO2 + mH2O = 44*0,4 + 18*0,4 = 24,8 ===> câu A


  Qui hh gồm a mol Cu, b mol Fe và c mol S ==> 64a + 56b + 32c = 18,4
  Cu - 2e ---> Cu2+
  a-----2a--------a
  Fe - 3e ----> Fe3+
  b-----3b-------b
  S - 6e ---> S6+
  c------6c------c
  N5+ + e ----> N4+
  -------x--------x ===> x = 2a + 3b + 6c (2)

  số mol kết tủa BaSO4 = mol SO4 = mol S = c = 46,6/233 = 0,2
  số mol kết tủa Fe(OH)2 = b = 10,7/107 = 0,1
  (1) ==> a = 0,1
  (2) ==> x = 1,7 ==> V = 22,4*1,7 = 38,08 ==> câu A
 13. nhoxtega52

  nhoxtega52 Member

  Câu 15:
  Fe là 0.05 phản ứng hết 0.01 với Ag+ 0.02 còn dư 0.04 phản ứng với Cu
  Như vậy chất rắn là Cu 0.04 và Ag 0.02
  => m=4,72
 14. nhoxtega52

  nhoxtega52 Member

  câu 20:
  ne=0.1t Ta có Ag+ là 0.15 mol
  Sau điện phân tạo ra 0.1t Ag (rắn X) và dư 0,15-0,1t Ag+, tạo thêm 0,1t H+
  3Fe + 8H+ + 2NO3- --> 3Fe2+ +2NO +4H2O
  Như vậy Fe phản ứng với H+ là 0.1t*3/8
  Fe phản ứng với Ag+ là (0,15-0,1t)/2
  Fe cho vào là 0.225 => Fe dư lại là 0.225 - 0,1t*3/8 -(0,15-0,1t)/2 và Ag sinh ra là (0,15-0,1t)
  kết hợp với điều kiện chất rắn là 14.5 gam ta đc t=1giờ
 15. nhoxtega52

  nhoxtega52 Member

  Câu 27:
  Câu cho điểm khối lượng muối =mKL + 96*nH2 = 7,23 gam
 16. hiensan

  hiensan Giáo Viên

  Epin(Zn-Cu) = ECu2+/Cu - EZn2+/Zn = 1,1
  ===> ECu2+/Cu = 1,1 + EZn2+/Zn = 1,1 + (-0,76) = 0,34

  Epin(Cu-Ag) = EAg+/Ag - ECu2+/Cu = 0,8 - 0,34 = 0,46 ==> câu A

  dd X gồm CH3COOH 0,03M và CH3-COONa 0,01M
  K = 1,75*10-5

  pH = - logK - log(Ca/Cm) = -log1,75*10-5 - log(0,03/0,01) = 4,28
  ===> câu C
 17. NQH

  NQH Member

  Câu 48 mã 528:

  Tìm được số mol của ancol: 0,5-0,4=0, mol

  ==>$C_{4}H_{10}O_{x}$

  Vì hợp chất X tác dụng với $Cu(OH)_{2}$ tạo dung dịch xanh lam==.X là ancol đa

  chức,có ít nhất 2 nhóm OH liền kề

  X td với CuO tạo hợp chất đa chức==CT của X :$ CH_{3}CH(OH)CH(OH)CH_{3}$

  ==> đáp án C
 18. hiensan

  hiensan Giáo Viên


  Axit đơn no X : CnH2nO2 a mol
  Axit đa no Y : CmH2m+2-2zO2z b mol
  mol hh = mol N2 : a + b = 2,8/28 = 0,1 (1)
  số mol CO2 = na + mb = 11,44/44 = 0,26 (2)
  khối lượng hh : 14na + 32a + 14mb + 2b +30zb = 8,64
  ===> 32a + 2b + 30zb = 5 (3)
  Nếu z = 2 ==> a = 0,04 và b = 0,06 , (2) ==> 2n + 3m = 13
  ==> n = 2 và m = 3 ==> X là C2H4O2 và Y là C3H4O4
  khối lượng X = 60*0,04 = 2,4 gam ==> %mX = 27,8 ==> câu D


  AgNO3 + Fe(NO3)2 ---> Fe(NO3)3 + Ag
  0.1a--------0,1a------------0,1a----0,1a
  số mol rắn = 0,1a = 8,64/108 = 0,08 ===> a = 0,8
  dd X gồm Fe(NO3)3 0,08 mol và AgNO3 dư 0,08 mol
  HCl + AgNO3 ---> AgCl + HNO3
  --------0,08-------0,08
  khối lượng kết tủa = 143,5*0,08 = 11,48 ==> câu C
 19. Câu này bị tạch rồi :eek:h:
  Em nhầm phí quá :extreme_sexy_girl:
 20. NQH

  NQH Member

  Câu 46 mã 528:

  Từ tỷ khối của A với hidro ta tính được tỷ lệ mol của $H_{2}$ và $C_{2}H_{4}$ là 1:1

  Ta có $\frac{n_{X}}{n_{Y}}=\frac{d_{Y}}{d_{X}}=\frac{5}{3}$

  ==> chọn nX=5==>nY=3

  ==>$n_{H_{2}pư}$=2 mol

  ==>H=2:2,5=80%
 21. nhoxtega52

  nhoxtega52 Member

  Phần trăm khối lượng của R trong hợp chất khgí với hidro và trong oxit cao nhất là a% và b% với a: b =11:4. Phát biẻu nào đúng?
  A. Phan tử oxit cao nhất của R không có cực
  B. Oxit cao nhất của R ở dk thường là chất rắn
  C. trong bảng tuần hoàn các NTHH thì R thuộc chu kì 3
  D. Ngtử R ở trạng thái cơ bản có 6e
  Câu này sao đáp án là B nhỉ. là Cacbon thì đáp án là A chứ.

  X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 chu kì, 2 nhóm A liên tiếp. Số proton Y nhiều hơn X. Tổng số hạt proton của X và Y là 33. Nhân xét nào đúng?
  A. Đơn chất X là chất khí dk thường
  B. Độ âm điện của X lớn hơn Y
  C. lớp ngoài cùng của Y ở trạng thái cơ bản có 5e
  D. phân lớp ngoài cùng của X ở trạng thái cơ bản có 4e
  X là lưu huỳnh 3s2 3p4 còn Y là Cl 3s2 3p5. Như vậy phân lớp ngoài cùng của X là 3p4 có 4e còn lớp ngoài cùng của Y phải có 7e. Đáp án là D chứ sao C nhỉ?

Share This Page