Hỏi đáp: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Hỏi đáp: Sự điện li Hỏi đáp: Phản ứng , cân bằng hóa học Hỏi đáp: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Hỏi đáp: Nhóm halogen: F, Cl, Br, I Hỏi đáp: Oxi - Lưu huỳnh Hỏi đáp: Nitơ - Photpho Hỏi đáp: Cacbon - Silic Hỏi đáp: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Hỏi đáp: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Hỏi đáp: Đại cương hoá học hữu cơ Hỏi đáp: Hidrocacbon Hỏi đáp: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Hỏi đáp: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Hỏi đáp: Este - Lipit Hỏi đáp: Amin, Aminoaxit, Protein Hỏi đáp: Cacbohiđrat Hỏi đáp: Polime, Vật liệu polime

Luyện thi: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Luyện thi: Sự điện li Luyện thi: Phản ứng , cân bằng hóa học Luyện thi: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Luyện thi: Các nguyên tố phi kim và hợp chất: F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si Luyện thi: Nitơ - Photpho Luyện thi: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Luyện thi: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Luyện thi: Tổng hợp hoá học vô cơ Luyện thi: Đại cương hoá học hữu cơ và Hidrocacbon Luyện thi: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Luyện thi: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Luyện thi: Este - Lipit Luyện thi: Amin, Aminoaxit, Protein Luyện thi: Cacbohiđrat Luyện thi: Polime, Vật liệu polime Luyện thi: Tổng hợp hóa học hữu cơ

-Diễn đàn Sinh học Việt Nam- -Diễn đàn Vật lí phổ thông- -Test Online-
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ BỎ QUA QUẢNG CÁO NÀY!
 1. Guest THÂN MẾN!
  Diễn đàn hoan nghênh bạn đóng góp bài cho cộng đồng, có thể là chia sẻ một bài viết, cũng có thể là một kinh nghiệm hoặc một bài tập. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng lớn mạnh!

Luyện thi ĐH Giải các bài tập khó mùa thi thử đại năm 2013

Discussion in 'Luyện thi ĐH Môn Hóa 2013' started by bkss, Mar 10, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. tannguyen

  tannguyen Member

  Thầy và các bạn giải chi tiết giúp em câu này đi!
  câu 300.
  Điện phân 0,5 lít dung dịch Cu(NO3)2 0,045 M (d = 1,035 g/cm3) với điện cực trơ, cường độ dòng điện 9,65 A tới khi thu được dung dịch có pH = 1,00 và d = 1,036 g/cm3 thì dừng điện phân. Thời gian điện phân là:

  (cho rằng thể tích dung dịch thay đổi từ khi có khí thoát ra ở catot).
  A. 57450 giây B. 450 giây C. 55450 giây D. 96500 giây.
  câu 301.
  Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng cao su buna-N với lượng không khí vừa đủ, thấy tạo 1 hỗn hợp khí ở nhiệt độ trên 127oC mà CO2 chiếm 14,1% về thể tích.Tỉ lệ số mắt xích butađien và vinyl xyanua trong polime này là? (biết không khí chiếm 20% O2 và 80% N2 về thể tích)
  A. 3:4 B. 1:2 C. 2:3 D. 2:1
 2. hiensan

  hiensan Giáo Viên


  Bài 197 trong topic này,


  câu 301.
  Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng cao su buna-N với lượng không khí vừa đủ, thấy tạo 1 hỗn hợp khí ở nhiệt độ trên 127oC mà CO2 chiếm 14,1% về thể tích.Tỉ lệ số mắt xích butađien và vinyl xyanua trong polime này là? (biết không khí chiếm 20% O2 và 80% N2 về thể tích)
  A. 3:4 B. 1:2 C. 2:3 D. 2:1[/quote]

  Công thức cao su buna N: x C4H6 + y C3H3N --> C(4x+3y)H3(2x+y)Ny ,
  C(4x+3y)H3(2x+y)Ny + (5,5x +3,75y ) O2 ---> (4x + 3y) CO2 + 1,5(2x+y) H2O + 0,5y N2 .
  Thể tích hh khí sau khi cháy ở 127oC = mol CO2 + mol H2O + mol N2 + mol N2/kk = 4x + 3y + 3x+1,5y + 0,5y + 22x + 15y = 29x + 20y
  ==> mol CO2 = 4x + 3y = 0,141*(29x + 20y) ===> x = 2y ===> câu D
  hongmieu likes this.
 3. hiensan

  hiensan Giáo Viên


  Bài 197 trong topic này,


  câu 301.
  Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng cao su buna-N với lượng không khí vừa đủ, thấy tạo 1 hỗn hợp khí ở nhiệt độ trên 127oC mà CO2 chiếm 14,1% về thể tích.Tỉ lệ số mắt xích butađien và vinyl xyanua trong polime này là? (biết không khí chiếm 20% O2 và 80% N2 về thể tích)
  A. 3:4 B. 1:2 C. 2:3 D. 2:1[/quote]

  Công thức cao su buna N: x C4H6 + y C3H3N --> C(4x+3y)H3(2x+y)Ny ,
  C(4x+3y)H3(2x+y)Ny + (5,5x +3,75y ) O2 ---> (4x + 3y) CO2 + 1,5(2x+y) H2O + 0,5y N2 .
  Thể tích hh khí sau khi cháy ở 127oC = mol CO2 + mol H2O + mol N2 + mol N2/kk = 4x + 3y + 3x+1,5y + 0,5y + 22x + 15y = 29x + 20y
  ==> mol CO2 = 4x + 3y = 0,141*(29x + 20y) ===> x = 2y ===> câu D
 4. thptlh

  thptlh Thành viên Staff Member

  Bạn phải đọc cả các comment ở trên của tớ. Ý tớ là C4H10O có 4 đồng phân ancol nhưng ko phải cả 4 ancol đều thỏa mãn đề bài
 5. probmt114

  probmt114 Member

  thầy và các bạn giai chi tiết giùm em?
  cho 10.8 gam hon hợp A gồm Mg và fe tác dụng với 500 ml dung dich agno3 sau khi phan ung thu được dung dịch B và 46 gam chất rắn D. Cho b tác dung naoh dư sau đó nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 12 gam chất rắn E. TÍnh nồng đọ dung dich agno3:
  A)0,5 B)0,8 B)1 D)1,25
 6. thecong

  thecong New Member

  Bạn xem lại lời giải của mình, thể tích của nước là 350ml chứ không phải là 250
  Và cũng nói luôn đây là 1 bài chế ra từ đề thi đại học khối A 2010, nhân đây cũng xin bạn post đề lên xem lại đề đã chính xác hay chưa vì mình thấy giải theo cách của bạn Sv_ĐHY là hợp lí, nhưng đề cho như thế thì vô nghiệm toàn tập vì V_H20-V_(N2+V_CO2)=150>100( V_A)
 7. May13rd

  May13rd Active Member

  Bạn hiểu hơi nhầm thì phải , mình giải ra là C4H10O, không phải cả 4 đp của nó đều TMĐK nhưng nó có đp thỏa mãn đề bài thì sao lại phải loại chứ ?
 8. thptlh

  thptlh Thành viên Staff Member

  Ok vậy là đã hiểu rùi!
 9. quangphuc

  quangphuc Member

  kết quả là d mọi người nhỉ
 10. quangphuc

  quangphuc Member

  kết quả là d mọi người nhỉ
 11. thanhbuu

  thanhbuu ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM năm 1 :) Staff Member

  [​IMG]
  nhờ mọi người giải giùm :) cám ơn!
 12. ducdai_d

  ducdai_d $\text{chờ em}$

  Câu 212 Cho hỗn hợp A gồm 0,1 mol FeCO3; 0,2 mol Mg và 0,16 mol FeO tác dụng với 0,5 lít dung dịch HNO3 (lấy dư 10% so với lượng phản ứng) thu được CO2 và 0,06 mol hỗn hợp B gồm 3 khí N2, N2O và NO với thể tích bằng nhau. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 đã dùng là
  Câu trả lời của bạn:
  A. 2,68 M.

  B. 2,816 M.

  C. 2,56 M.

  D. 2,948 M.
 13. ducdai_d

  ducdai_d $\text{chờ em}$

  Câu 213
  Một loại nước cứng có chứa 0,002M Ca2+; 0,003M Mg2+ và HCO3- . Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch Ca(OH)2 0,05M để biến 1 lít nước cứng đó thành nước mềm (coi như các phản ứng xảy ra hoàn toàn và kết tủa thu được gồm CaCO3 và Mg(OH)2?
  Câu trả lời của bạn:
  A. 100 ml.

  B. 200 ml.

  C. 160 ml.

  D. 140 ml.
 14. ducdai_d

  ducdai_d $\text{chờ em}$

  Câu 214
  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm metan, propilen, propin, axetilen, α-butilen, β-butilen và propan thì thu được hỗn hợp CO2 và hơi nước trong đó số mol CO2 lớn hơn số mol nước là 0,02 mol. Mặt khác, cũng 0,1 mol hỗn hợp X có thể làm mất màu tối đa m gam dung dịch Br2 20%. Giá trị của m là
  Câu trả lời của bạn:
  A. 120.

  B. 180.

  C. 96.

  D. 100.
 15. ducdai_d

  ducdai_d $\text{chờ em}$

  Câu 215
  Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và H2 với xúc tác Ni đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđro bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn m hỗn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn trong dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là
  Câu trả lời của bạn:
  A. 30 gam.

  B. 50 gam.

  C. 20 gam.

  D. 40 gam.
 16. ducdai_d

  ducdai_d $\text{chờ em}$

  Câu 216
  Điện phân dung dịch gồm 29,8 gam KCl và 56,4 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khối lượng dung dịch giảm đi 30,2 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Khối lượng kim loại thoát ra ở catot là
  Câu trả lời của bạn:
  A. 19,2.

  B. 12,8.

  C. 30,2.

  D. 15,36.
 17. ducdai_d

  ducdai_d $\text{chờ em}$

  Câu 217
  Cho 50 ml dung dịch A (chứa 0,035 mol hỗn hợp một axit cacboxylic đơn chức và muối của nó với một kim loại kiềm) tác dụng với 12 ml dung dịch Ba(OH)2 1,25M. Sau phản ứng, để trung hòa dung dịch cần thêm 3,75 gam dung dịch HCl 14,6%. Sau đó cô cạn dung dịch dịch thì thu được 5,4325 gam muối khan. Nếu đem 50 ml dung dịch A ở trên tác dụng với 20 ml dung dịch NaOH 1M, phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn thu được là
  Câu trả lời của bạn:
  A. 3,43 gam.

  B. 3,19 gam.

  C. 3,39 gam.

  D. 2,87 gam
 18. mono82

  mono82 Member

  Giải: Hỗn hợp Y gồm H2 dư và C2H6 (vì pứ xảy ra hoàn tòa và MY=16)
  Từ 2 dữ kiện số mol hhY =0.4 và MY=16, suy ra số mol của H2 dư và C2H6 là 0,2 và 0,2.
  Theo BTKL thì đốt cháy X cũng như đốt cháy Y, suy ra số mol CO2 =0,2*2=0,4. Do nước vôi trong dư nên số mol CaCO3= CO2=0,4 hay khối lượng kết tủa = 40gam. Đáp án là D
 19. mono82

  mono82 Member

  Số mol KCl=0,4 và Cu(NO3)2=0,3.
  Tại anot:
  2Cl- -2e = Cl2
  0.4-->0.4-->0.2
  H2O - 4e = O2 + 4H+
  4x----x-----4x
  Tại catot:
  Cu2+ + 2e = Cu
  0.4+4x--> 0,2 +2x
  Khối lượng dd giảm 30,2gam, ta có 30,2 = mCl2 + mO2 +mCu = 0,2*71+32x+64*(0,2+2x)
  suy ra x= 0,02.
  Vậy mCu = 64*(0,2+0,02) = 15.36. Đáp án D.
  .
 20. mono82

  mono82 Member

  Câu 218: Cho hỗn hộp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong 300ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HNO3 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và thấy thoát ra 2,24 lít khí NO ( sfk duy nhất). Thể tích dung dịch NaOH 1M tối thiểu cần cho vào dung dịch Y để thu được kết tủa lớn nhất là:
  A.0,8
  B.0,4
  C.0,9
  D.0,5
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page