-Diễn đàn Sinh học Việt Nam- -Diễn đàn Vật lí phổ thông- -Test Online-
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ BỎ QUA QUẢNG CÁO NÀY!
 1. Khách THÂN MẾN!
  Diễn đàn hoan nghênh bạn đóng góp bài cho cộng đồng, có thể là chia sẻ một bài viết, cũng có thể là một kinh nghiệm hoặc một bài tập. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng lớn mạnh!

Giải chi tiết đề thi đại học 2013 môn Hóa khối B mã đề 279

Thảo luận trong 'Luyện thi ĐH Môn Hóa 2013' bắt đầu bởi nguyenvanhieu1995, 10/7/13.

 1. nguyenvanhieu1995

  nguyenvanhieu1995 Cựu QTV

  Mọi người cùng giải đề nhé.
  Ai có đề thì chụp lên nhé.
  Tạm thời chờ đề.
 2. nguyenvanhieu1995

  nguyenvanhieu1995 Cựu QTV

  Các file đính kèm:

  ducdai_d thích bài này.
 3. nguyenvanhieu1995

  nguyenvanhieu1995 Cựu QTV

 4. kohocladie

  kohocladie Member

 5. nguyenvanhieu1995

  nguyenvanhieu1995 Cựu QTV

  Đáp án mã 537:
  1A - 2D - 3A - 4A - 5A - 6B - 7B - 8D - 9B - 10B - 11C - 12B - 13A - 14A - 15D - 16B - 17B - 18D - 19B - 20A - 21D - 22B - 23C - 24B - 25C - 26C - 27C - 28D - 29D - 30C - 31D - 32D - 33A - 34C - 35D - 36D - 37C - 38C - 39A - 40B - 41D - 42B - 43D - 44C - 45C - 46A - 47B - 48A - 49D - 50A - 51C - 52A - 53D - 54D- 55C- 56D - 57A - 58C - 59C - 60B
  ( từ thầy Vũ Khắc Ngọc)
 6. nguyenvanhieu1995

  nguyenvanhieu1995 Cựu QTV

  giải từng câu bạn ah
 7. phuongpro021189

  phuongpro021189 New Member

  Câu 3 mã đề 362:
  Fe - ......2e --> Fe2+
  0,05 ---0,1
  Cu ........- 2e --> Cu2+
  0,025 ---0,05
  4H+...+ NO3- ....+ 3e -----> NO + 2H2O ( theo bảo toàn mol e, tổng số mol e cho của KL hết, tổng mol e cho là:0,15)
  0,2 ------------------0,15 ==> H+ dư 0,05
  Sau p.ư dd X gồm: (H+: 0,05, Fe2+: 0,05, Cu2+: 0,025) tác dụng với AgNO3 dư có p/ư:
  3Fe2+.... + 4H+....... +NO3- ====> 3Fe3+.... + NO + 2H2O ( H+ hết)
  0,0375 -----0,05 ===>>> Fe2+ dư:: 0,05 - 0,0375 = 0,0125 mol
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Kết thúc: Ag+ .......+Fe2+ ----> Fe3+ ............+Ag( kết tủa)
  ------------------------0,0125 ----------------------0,0125
  Ag+ + Cl- === AgCl ( tính theo ion Cl)
  --------0,2 -------0,2
  ===> m = AgCl + Ag = ( 143,5*0,2) + ( 108*0,0125) = 30,05g ( đáp án)
  -----------------------------------------------------------Lưu ý: Nếu quên ko trừ lượng Fe2+ đã phản ứng với hh ( H+ và NO3- sau phản ứng) thì đáp án râ 34,1 ngay.
  ducdai_d thích bài này.
 8. AUTO-SYSTEM

  AUTO-SYSTEM Guest

  Hochoikienthuc giải câu này như sau:
  Ta có: nFe = 0,05 mol; nCu = 0,025 mol ; nHNO3 = 0,05 mol; nHCl = 0,2 mol

  Nhận xét cả quá trình thì H+ phải hết, dung dịch kết thúc chứa: Fe3+; Cu2+ và NO3-

  NO3- + 4H+ --> NO + 2H2O
  ---------0,25----0,0625

  => nNO3- = 0,15 + 0,05 = 0,2 mol (bảo toàn điện tích)

  Bảo toàn N => nNO3- thêm vào = 0,2 + 0,0625 - 0,05 = 0,2125 mol => nAg+

  Kết tủa gồm: AgCl (0,2 mol) , Ag (0,0125) => m = 1,35 + 28,7 = 30,05 gam
  phuongpro021189ducdai_d thích bài này.
 9. ducdai_d

  ducdai_d $\text{chờ em}$

  Đúng là mình ra đáp án bẫy.ko kipj nghĩ
 10. bachalemlinh

  bachalemlinh Member

  Câu 7 (mã đề 297): hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam HNO3 60% thu đc dung dịch X (không có ion NH4+). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105ml NaOH.1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam rắn. Nồng độ phần trăm Cu(NO3)2 trong X:
  A. 28,66%. B.29,89%. C. 30,08%. D. 27,09%.
  Giải:
  n(Cu) = 0,02 mol; n(HNO3) = 0,12 mol
  X chứa Cu(NO3)2 và có thể còn có HNO3 còn dư
  X+ KOH=> Y: chưa KNO3 và có thể KOH còn dư
  Nếu KOH phản ứng vừa đủ thì khối lượng rắn khi nung: 0,105*85=8,925> 8,78 => NaOH dư
  x: NaOH dư, y:KNO3 => $\left\{\begin{matrix}56x+85y=8,78 \\ x+y=0,105 \end{matrix}\right.$ => x= 0,01;y =0,005.
  NO3 (muối)= 0,04 mol => số mol HNO3 dư = 0,06 mol => số mol NO3 bị khử là 0,06 - 0,04 = 0,02 mol => sản phẩm khử có cả NO và NO2 => NO: 0,01 mol, NO2: 0,01 mol
  => % Cu(NO3)2 = 0,02*188*100/(1,28+12,6-0,01*46-0,01*30)= 28,66%.=> đáp án A
 11. bachalemlinh

  bachalemlinh Member

  Câu 3: (mã đề 297) Hỗn hợp X gồm 2 axitcacboxylic đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X thu được 2,34 g H2O. Mặt khác 10,05 g X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 12,8 gam muối. Công thức của 2 axit là:
  A. CH3COOH và C2H5COOH. B. C2H5COOH và C3H7COOH C. C3H5COOH và C4H7COOH. D. C2H3COOH và C3H5COOH
  Giải: số mol của X: $\frac{(12,8-10,05)*4,02}{22*10,05}=0,05 mol$
  => m (O)=0,05*32 = 1,6 g => m(C) = 2,16=> n(CO2) = 0,18 mol => n(CO2) > n(H2O)=> axit ko no
  số ngtu C tb =3,6=> chọn D
 12. bachalemlinh

  bachalemlinh Member

  Câu 9( mã đề 297): Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hh X, Y chỉ tạo ra một aa duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu đc N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong O2 dư, cho sản phẩm cháy vào Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
  A. 11,82. B. 17,73. C. 23,64. D. 29,55.
  Giải:tetrapeptit Y có dạng H2N(CnH2n)4(CONH)3COOH => (4n+4)CO2 + (4n+3)H2O
  $\left\{\begin{matrix} x-y=0,05\\ 44x+18y=36,3 \end{matrix}\right.$ => x= 0,6; y=0,55 => n=2
  Đốt cháy 0,01 mol X => số mol CO2 = 0,01*9 = 0,09 => n(BaCO3) = 0,09*197=17,73 gam.
 13. bachalemlinh

  bachalemlinh Member

  Câu 10(mã đề 297) Hỗn Hợp X gồm H2, propen, axit acrylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V là:
  A. 0,3. B. 0,6. C.0,4. D. 0,5.
  Giải:
  n(CO2)=1,35 mol => n (H2) trong X = 0,75 -1,35/3 = 0,3 mol
  d (Y/X)=1,25 => n(Y) = 0,75/1,25 = 0,6 mol => số mol H2 phản ứng = 0,15 mol
  Số mol Br2 cần dùng $\frac{0,45-0,15}{6}=0,05$ => V =0,5
  phuongpro021189 thích bài này.
 14. bachalemlinh

  bachalemlinh Member

  Câu 14 (mã đề 297) Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M và X đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì hết V ml. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:
  A. 80. B. 40. C.160. B.60.
  Giải:
  OH- + HCO3- => CO3(2-) + H2O
  0,04 0,03 0,02
  => dung dịch X: CO3(2-): 0,01 mol; OH-(dư): 0,01 mol
  => số mol HCl = 0,01+ 0,01 =0,02 mol ( vì khi bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng cho HCl nên H+ + CO3(2-) => HCO3-)
  => V= 80. ml
 15. bachalemlinh

  bachalemlinh Member

  Câu 15 (mã đề 297) Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y, z là:
  A. 2x = y+2z B. 2x=y+z C. x=y-2z D. y=2x
  Giải: Dung dịch chỉ chưa 1 chất tan duy nhất=> FeCl2
  Fe => Fe2+ +2e ; Fe3+ +1e => Fe2+ ; 2H+ +2e => H2
  => 2x = y + z
 16. bachalemlinh

  bachalemlinh Member

  Câu 17 (mã đề 297) Hai chất hữu cơ X và Y, thành phần nguyên tố đều gồm C, H, O và có cùng số nguyên tử C (Mx<My). Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất trong oxi dư đều thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3/NH3 thu được 28,08 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là:
  A. 39,66%. B.60,34% C. 21,84% D. 78,16%.
  Giải:
  đốt cháy X, Y thu được số mol CO2=H2O=> X và Y đều chưa 1 lk pi
  n(Ag)/n(hh) = 2,6 => X: HCHO: 0,03 mol, Y:HCOOH: 0,07 mol => %HCHO = 21,84%
 17. bachalemlinh

  bachalemlinh Member

  Câu 18 (mã đề 297) Điện phân nóng chảy Al2O3 với các điện cực bằng than chì, thu được m(kg) Al ở catot và 89,6 m3 (đktc) hỗn hợp khí X ở anot. Tỉ khối của X so với H2 = 16,7. Cho 1,12 lít X (đktc) phản ứng với Ca(OH)2 dư, thu đươc 1,5 g kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
  A. 144,0 B. 104,4. C.82,8 D. 115,2.
  Giải:
  n(CO2) = 0,015 mol => số mol khí còn lại = 0,035 mol => tỉ lệ CO2 và khí là 3:7 => dùng quy tắc đường chéo => X phải chứa CO, CO2 và O2 dư
  => n(CO2 trong 89,6 m3) = 1,2=> n (CO+O2 dư) = 2,8; m(CO+O2) =80,8 => CO:2,2 ; O2:0,6
  => n(O) = 1,2*2 + 2,2 + 0,6*2 = 5,8 => $m(Al)=\frac{5,8*2*27}{3}=104,4 (kg))$
 18. bachalemlinh

  bachalemlinh Member

  Câu 19 (mã đê 297): Cho phương trình hóa học phản ứng X + 2Y => Z + T. Ở thời điểm ban đầu, nồng độ của chất X là 0,01 mol/l. Sau 20 giây, nồng độ của X là 0,008 mol/l.Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo chất X:
  A. 4.10(-4) B. 1,0.10(-4) C. 7,5.10(-4) D. 5,0.10(-4)
  Giải:
  vận tốc phản ứng = biến thiên nồng độ/ thời gian(s) = (0,01-0,008)/20 = 10(-4)
 19. khachduy994

  khachduy994 Giáo Viên

  Có 1 cách giải nhanh hơn :
  NO3+4H++3e→NO+2H2O
  $0,5\times 0,4\times 143,5+(\frac{2,8}{56}\times 3+\frac{1,6}{64}\times 2-0,5\times 0,5\times 3:4)\times 108=30,05$ ‘trừ lượng thiếu e-->Fe2+
  nguyenvanhieu1995LeLinh thích bài này.
 20. khachduy994

  khachduy994 Giáo Viên

  Nếu để ý công thức tetrapeptit Y của aminoaxit no mạch hở có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH có dạng : CxH2x–2N4O5 (khí đốt số mol CO2–số mol H2O=số mol Y) và khí đốt tripetit X thì số mol CO2 chỉ bằng ¾ số mol CO2 sinh ra từ Y ta có thể tính như sau :
  Gọi a là số mol CO2 sinh ra trực tiếp từ phản ứng cháy của 0,05 mol Y
  $a-\frac{36,3-44a}{18}=0,05$
  a=0,6
  $m=\frac{0,6\times 0,01}{0,05}\times \frac{3}{4}\times 197=17,73$
  LeLinhbachalemlinh thích bài này.

Chia sẻ trang này