Hỏi đáp: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Hỏi đáp: Sự điện li Hỏi đáp: Phản ứng , cân bằng hóa học Hỏi đáp: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Hỏi đáp: Nhóm halogen: F, Cl, Br, I Hỏi đáp: Oxi - Lưu huỳnh Hỏi đáp: Nitơ - Photpho Hỏi đáp: Cacbon - Silic Hỏi đáp: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Hỏi đáp: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Hỏi đáp: Đại cương hoá học hữu cơ Hỏi đáp: Hidrocacbon Hỏi đáp: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Hỏi đáp: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Hỏi đáp: Este - Lipit Hỏi đáp: Amin, Aminoaxit, Protein Hỏi đáp: Cacbohiđrat Hỏi đáp: Polime, Vật liệu polime

Luyện thi: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Luyện thi: Sự điện li Luyện thi: Phản ứng , cân bằng hóa học Luyện thi: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Luyện thi: Các nguyên tố phi kim và hợp chất: F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si Luyện thi: Nitơ - Photpho Luyện thi: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Luyện thi: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Luyện thi: Tổng hợp hoá học vô cơ Luyện thi: Đại cương hoá học hữu cơ và Hidrocacbon Luyện thi: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Luyện thi: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Luyện thi: Este - Lipit Luyện thi: Amin, Aminoaxit, Protein Luyện thi: Cacbohiđrat Luyện thi: Polime, Vật liệu polime Luyện thi: Tổng hợp hóa học hữu cơ

-Diễn đàn Sinh học Việt Nam- -Diễn đàn Vật lí phổ thông- -Test Online-
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ BỎ QUA QUẢNG CÁO NÀY!
 1. Guest THÂN MẾN!
  Diễn đàn hoan nghênh bạn đóng góp bài cho cộng đồng, có thể là chia sẻ một bài viết, cũng có thể là một kinh nghiệm hoặc một bài tập. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng lớn mạnh!

Luyện thi ĐH Xác định thành phần cấu tạo, tên của nguyên tử

Discussion in 'Nguyên tử - Bảng tuần hoàn - LKHH' started by dayhoahoc.com, Oct 15, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. dayhoahoc.com

  dayhoahoc.com Manager Staff Member

  Bài 1(ĐHA/2010): Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: ${}_{13}^{26}X$, ${}_{26}^{55}Y$, ${}_{12}^{26}Z$ ?
  A. X và Y có cùng số n.
  B. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.
  C. X, Y thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học.
  D. X, Z có cùng số khối.
  Bài 2: Nguyên tử của một nguyên tố A có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 48, trong đó số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện. Số đơn vị điện tích hạt nhân của A là:
  A. 32
  B. 16
  C. 12
  D. 18
  Bài 3: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của nguyên tố hoá học B là 116. Trong hạt nhân nguyên tử B số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 11 hạt. Số proton của B là:
  A. 46
  B. 32
  C. 42
  D. 35
  Bài 4: Nguyên tử của nguyên tố X tạo ra ion X-. Tổng số hạt (p, n, e) trong X- bằng 55. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 15. Số e của ion X-
  A. 17
  B. 20
  C. 18
  D. 16
  Bài 5(TTĐH): Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) bằng 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là
  A. 17
  B. 20
  C. 18
  D. 16
  Bài 6: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử X là 34. Số khối của X có thể là:
  A. 21
  B. 22
  C. 23
  D. 25
  Bài 7: Có 2 nguyên tố A và B, biết hiệu số giữa số proton cũng như số nơtron trong hạt nhân 2 nguyên tử đều bằng 6. Tổng số proton và số nơtron của A và B là 92. Số thứ tự của B trong BTH có thể là (biết ZA > ZB , trong A có số p bằng số n)
  A. 26
  B. 19
  C. 20
  D.27
  Bài 8: Một nguyên tử X có tổng số hạt bằng 76. Trong X, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Ở trạng thái cơ bản, X có bao nhiêu e độc thân ?
  A. 3
  B. 4
  C. 6
  D. 5
  Bài 9(TTĐH): Cho hai nguyên tử X và Y có số khối lần lượt bằng 79 và 81. Hiệu số giữa số nơtron và số electron trong nguyên tử X là 9 còn trong nguyên tử Y là 11. Nhận định nào sau đây không đúng ?
  A. Số p của X là 35.
  B. Số n của Y là 46.
  C. X, Y là đồng vị của nhau.
  D. Số n của X nhiều hơn số p của Y là 10.
  Bài 10: Có 2 nguyên tố X và Y. Số p trong X nhiều hơn trong Y 8 hạt. Tổng p, n, e của X là 54, trong đó tổng số hạt mang điện lớn hơn hạt không mang điện 1,7 lần. Y là
  A. Natri
  B. Oxi
  C. Flo
  D. Clo
  Bài 11(TTĐH): Một hợp chất cấu tạo từ cation M+ và anion X2-. Trong phân tử M2X có tổng số hạt p, n, e là 140. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion X2- là 23. Tổng số hạt trong ion M+ nhiều hơn trong ion X2- là 31. CTPT của M2X là
  A. K2O
  B. Na2O
  C. K2S
  D. Na2S
  Bài 12: Hợp chất A có công thức phân tử M2X. Tổng số hạt trong A là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số 3 loại hạt trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17. M2X là
  A. K2O
  B. Na2O
  C. K2S
  D. Na2S
  Bài 13(TTĐH) Phân tử MX3 có tổng số hạt p, n, e là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Tổng số hạt mang điện trong M3+ nhiều hơn trong X- là 12. Xác định hợp chất MX3
  A. FeBr3
  B. AlBr3
  C. AlCl3
  D. FeCl3
  Bài 14(ĐHB/2010): Một ion M3+ có tổng số hạt p, n, e là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. cấu hình e của nguyên tử M là
  A. [Ar]3d34s2
  B. [Ar]3d64s2
  C. [Ar]3d64s1
  D. [Ar]3d54s1
  Bài 15(TTĐH): Tổng số hạt p,n,e trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 177. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 47. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 8. Số hiệu nguyên tử của A, B lần lượt là
  A. 26-30
  B. 25-29
  C. 21-24
  D. 27-31
  thptlh likes this.
 2. Share This Page

 3. chien96tx

  chien96tx New Member

  1D 2B 3C 4C 5A 6C 7B 8B 9A 10C 14B
 4. chien96tx

  chien96tx New Member

  1D 2B 3C 4C 5A 6C 7B 8B 9A 10C 14B có đúng không ạ thưa thầy !
 5. tranlehaiquan

  tranlehaiquan Member

  1-B 2-B 3-D 5-A 6-C 9-B 10-D 11-B 14-B 15-A
  sửa lại D :)
 6. tranlehaiquan

  tranlehaiquan Member

  4-A 8-B 12-D
 7. dayhoahoc.com

  dayhoahoc.com Manager Staff Member

  1D - 2B
  3. Z= (116-11)/3=35 (D)
  4. Tổng số hạt (p, n, e) trong X bằng 54. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Z=(54+14)/4=17. Z- có 18 e (C)
  5A - 6C
  7. Trong B có: 2Z + 2N = 92-6-6=80 -> Z+N=40 -> Z=40/2=20 (sốp=số n)Đáp án C.
  8. X có 24 e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 -> X có 4 e độc thân trong phân lớp 3d. (bài này thuộc chương trình nâng cao)
  9D
  10. X có 17p, 17e, 20n -> Y có 9p. (C)
  11. Trong M2X có tổng số 46p 48n. Tổng số khối M2X = 94. X có số khối 16, M có số khối 39.
  Tổng số hạt trong M+ là (140+31)/3=57 -> số hạt trong M là 58. ZM=58-39=19 (K)
  Tổng số hạt trong X2- là 57-31=26 -> số hạt trong X là 24. ZX=24-16=8 (O)
  Đáp án A.
  12. Tổng số hạt mang điện trong A là (116+36)/4=38. Đáp án B.
  13C - 14B - 15A
  thptlh likes this.
 8. chien96tx

  chien96tx New Member

  thầy ơi chỗ câu 7 đáp án là B chứ ạ phải là 19 mới đúng ạ vì 16<Z<20 mà thầy . nên không thể lấy giá trị ở đáp án C được mà phải lấy B mới đúng chứ ạ
 9. dayhoahoc.com

  dayhoahoc.com Manager Staff Member

  Hiệu số n và p của A và B đều bằng 6 mà trong A lại có số n= số p, vậy B cũng thế, Z = 20 là chính xác. Thêm nữa $16\leqslant Z \leqslant 20$
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page